28.3. 2012  PREZENTACE  NA  ZSF

 

Právě jsem se vrátila z prezentace ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Již několik let žádá Mgr. Dita Nováková, Ph.D. z katedry ošetřovatelství naši společnost Ovečka, o.p.s. o přednášku spojenou s besedou na téma Downův syndrom. Jsme velice potěšeni jejich zájmem o problematiku zdravotně postižených lidí. V této verzi prezentace se více zaměřuji na přesnou charakteristiku a typy DS, podrobný popis specifických znaků DS, na další možné vrozené vady např. srdce, zažívacího traktu, smyslových orgánů apod. Zmiňuji se o prvních zmínkách o DS v historii, o genetickém potvrzení existence syndromu. Z vlastní zkušenosti a zkušeností dalších rodičů z Ovečky utvrzuji studenty o nezastupitelné funkci rodiny na vývoj dětí a tedy i dětí s DS, vyvracím předsudky minulého režimu o nezbytnosti ústavní péče. Právo na vzdělání mají i děti s handicapem. Pro děti s DS je velice prospěšná integrace do běžného typu MŠ a později i ZŠ, aby měly příležitost získávat zkušenosti v sociálním chování. Rodiče za pomoci pedagogů se tak snaží o maximální možnou samostatnost dětí s DS. Uvádím spoustu příkladů integrace do MŠ i ZŠ na jihu Čech a to s asistentem či bez asistenta. Ve zkratce vyprávím i příběhy dnes již dospělých a v ČR známých osob s DS (Jiří Šedý, Denisa Střihavková, Stanislav Burian, Kateřina Hoření, Marie Sprinzlová. Právo na život, právo na vzdělání, právo na opatření pro zajištěním nezávislosti a mnoho dalších vyzdvihuji v legislativě ČR, EU i OSN. Říkám, jak konkrétně pomáhá a co nabízí Ovečka.  Prostor na případné dotazy a doplnění je v průběhu celé prezentace, ze které se rázem stává beseda. Zatím se moc nezapojuje moje čtyřletá dcera Vendulka, ale velký smysl spatřuji hlavně v její přítomnosti.

Mgr. Šárka Jakobi