DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                     

     

 

 

V sobotu 27.10. jsme se setkali opět s rodiči ve Vsetíně. Tentokrát  bylo připraveno nejprve setkání nad tematikou rozvoje dětí s DS  raného  a předškolního věku. Jako druhé téma, podle mého názoru nesmírně inspirující, byla zvolena přednáška o nutnosti spolupráce asistenta, rodiny a školy, dále o konkrétní úloze asistenta pedagoga ve škole.

Atmosféra setkání byla jako obvykle příjemná a neformální. Rodiče měli mnoho dotazů na konkrétní chod školní výuky integrovaného dítěte. Ovšem nad možností integrovat zde děti s Downovým syndromem zatím visí velký otazník, protože jak se ukazuje, rodičům zatím nikdo nevychází vstříc, naopak, což je nám v Budějovicích naprosto nepochopitelné.

 

 

Rodiny zde zoufale nutně potřebují školu, která by byla ochotna  vstoupit do zde dosud "neznámých vod" integrace dětí s Downovým syndromem  Všichni víme, že zde v Budějovicích , kde se integrovaly děti poprvé, byly obavy z jejich přijetí také . Ale  povedlo se a dětem byl  umožněn rozvoj podle představ rodičů. A tak jsme odjížděly s kolegyní s naléhavým přáním, aby společnost rodičů dětí s DS ve Vsetíně našla  zastánce na úrovni školy, SPC a Kraje. Situace zde je opravdu vážná. 

                              Jana Jarošová, Ovečka, o.p.s. Č. Budějovice

"