DOWNŮV SYNDROM             OVEČKA, o.p.s.               DĚTI Z OVEČKY             NEJBLIŽŠÍ AKCE            KONTAKT              ÚVAHY, NÁZORY          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

  

Ohlédnutí za prvním setkáním rodin dětí s DS  na Vsetíně. 

Uskutečnilo se 24.10.2009 v příjemných prostorách sboru CB – Maják- ve Vsetíně.                                                                                                                   Program byl velmi nabitý a pestrý.   Přestože se plánovaný konec o hodinu protáhl, nestihlo se vše, co bylo avizováno. Pozvání přijalo celkem 11 rodin či jejich zástupců, kvůli nemoci nakonec dvě rodiny nedorazily.                                 Hlavní náplní setkání bylo seznámení s modelem práce s dětmi v Ovečce o.p.s., Úsměvech a nabídnutí pomoci rodinám na Valašsku. Hosté přednášeli velmi zajímavě a erudovaně. Byly to paní Jana Jarošová a paní Romana Košťálová z Českých Budějovic, Bc.Katka Jiskrová z Brna     a Mgr. Silva Kubišová z  SPC Vsetín.  Dalšími hosty byli manželé Meruňkovi z Valašského Meziříčí, kteří zacvičují svoji fenku  Deboru  pro canisterapii a dovolili dětem, aby si s ní hrály.

Po malém občerstvení, které ochotně připravily dobrovolníci z  AC Vsetín ( kteří taktéž po celou dobu dohlíželi na děti),  se rodiny sešly v kruhu, kde byl prostor pro otázky    a sdílení zážitků a zkušeností s dětmi.  Rozcházeli jsme se s přáním dalšího setkání, tentokrát v  Rodinném a mateřském centru 21.listopadu.                                                                                                                 Za organizaci chceme srdečně poděkovat všem zúčastněným. Těšíme se na příště.        

        ..                                                Manželé Zajíčkovi , Vsetín

                                                                                      

      První setkání  bylo velmi milé a příjemné, překypující množstvím zajímavých informací od hostů a přínosných podnětů od rodičů. Na setkání byla velmi krásná miminka, která se statečně účastnila všech „přednášek“ i debat (a některá vydržela až do úplného konce pouze s malou přestávkou na posilující spánek!). Byly tam však i o něco větší děti, pro něž byly připraveny hračky v samostatné místnosti sousedící s místností pro rodiče – a nejen hračky, ale i hodné a ochotné „tety na hlídání.“ A myslím, že tyto děti si to také velmi užily – i bez pauzy a přestávky na posilující spánek. Tety vypadaly, že si to také užily, ale že pauzu na posilující spánek budou potřebovat ihned po setkání J           Osobně jsem byla ze setkání velmi povzbuzena a nadšena. Již se těším na příští setkání. S pozdravem a poděkováním všem úžasným rodičům, kteří přišli

                                                                                Mgr. Silvie Kubišová, SPC Vsetín