cena - 130.- Kč
 

                                                                                      

OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

O autorce...

Narodila se na Českomoravské vysočině  v Hlinsku v Čechách a krásné přírodní prostředí prostředí ovlivnilo celý její život.

Vystudovala střední pedagogickou školu v Litomyšli, později studovala speciální pedagogiku na Karlově Universitě a získala titul bakalář.  Následovalo  studium speciální pedagogiky na Universitě Masarykově v Brně, kde získala titul magistr a později pokračovala ve studiu  na stejné universitě a získala titul doktor filosofie.

V době, kdy  se jí narodil vedle zdravé dcery syn s Downovým syndromem, začala hledat způsoby, které by rozvíjely poznávací schopnosti a celou osobnost jejích dětí.

Začala využívat materiály, které byly přístupné  pro děti prakticky od jejich narození. Vvytvořila systém postupů a materiálů a cílevědomě a s velkým rozmyslem je  uplatňovala v praxi. Zaměřila se na rozvoj všech složek osobnosti člověka ve všech věkových kategoriích a výběr způsobů přizpůsobovala věkovým a individuálním schopnostem dětí......

.....Autorka si neobvyklý způsob rozvoje poznávacích schopností dětí ověřovala ve speciální škole pro žáky s více vadami. Tam měla možnost ověřit si důležitost a smysl alternativních výtvarných technik u dětí s různým druhem postižení, ale i u dětí intaktních. Použitelnost, ale i pozitivní působení alternativních výtvarných technik si též ověřila i u seniorů,  zejména tam, kde staří lidé ztráceli smysl života. Tím , že tento způsob vychází z přirozenosti, kreativity a aktivity člověka, z jeho touhy po svobodné činnosti bez ohledu na talent a nadání, umožňuje každé lidské bytosti stát se úspěšným. Staví veškeré  dění do souvislostí, a tak má každý človíček možnost poznávat svět okolo sebe všemi smysly a z různých úhlů a orientovat se v něm. Pomáhá mu nahlédnout do světa barev, do rozmanitosti barevného spektra a pomocí vlastní tvořivosti tuto barevnost přetvářet.

( Uvádíme výňatek z textu o autorce knihy)

 

 

 

 

      

 

Vliv alternativních výtvarných technik 
na rozvoj poznávacích schopností dětí

                                   PhDr. V. Šedá