OVEČKA, o, p. s.
je obecně prospěšná společnost založená dne 20.10. 2003 v Českých Budějovicích zakladatelem - sborem Apoštolské církve v Českých Budějovicích. Společnost zajišťuje sdružování rodin, které vychovávají dítě s Downovým syndromem (dále jen DS), a to, s ohledem na dosažitelnost, převážně v kraji jihočeském.

Ovečka, o.p.s. je právnickou osobou, zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd.O, vložce č. 88, registrována u Finančního úřadu v Českých Budějovicích, čj. 757 70/04/077 900/2591 s účinností od 16.3. 2004.

IČO: 260 69 181, DIČ: CZ 260 69 181,

Bankovní spojení: KB Č. Budějovice, ČÚ: 51 – 895 228 0237/0100

Adresa: Plachého 272 / 25, 370 01, České Budějovice, tel.: 739 600 197,
e-mail: dsovecka@tiscali.cz web: www.ovecka.eu

Orgány Ovečka, o.p.s. jsou : správní rada, ředitel, dozorčí rada

Správní rada: P. Bouchalová - předsedkyně, E. Jeřábková, R. Košťálová. Dozorčí rada: H. Vaňásková - předsedkyně, Mgr. I. Marušincová, Ing. L. Valeriánová
Ředitel: J. Jarošová.


O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Poslání společnosti Ovečka, o.p.s.:

účelem vzniku společnosti je pomoc rodinám, které vychovávají dítě s DS. Snahou společnosti Ovečka, o.p.s. je prosazovat integraci lidí s Downovým syndromem mezi lidi bez postižení

Pomoc rodinám vychovávajícím dítě s DS spočívá především · V organizování společných setkání těchto rodin za účelem vzájemné lidské podpory a pomoci. · Ve vyhledávání přinášení nových poznatků týkajících se Downova syndromu z oboru medicínského, pedagogického, výchovného. · Ve spolupráci s odborníky českými i zahraničními. · V zapojení všech rodičů do společné práce, podle jejich možností a zájmu. · V distribuci materiálů, které přinesou nový pohled na děti s Downovým syndromem a přispějí k lepšímu přístupu k dětem s DS a jejich vývoji. · V osvětě majoritní společnosti, seznamování s problematikou Downova syndromu · V zajišťování potřebných metodických pomůcek, vždy danému dítěti podle aktuální potřeby, v dostatečném množství, kvalitě a v odpovídající frekvenci. ● Snahou společnosti Ovečka, o.p.s. vyhledávat a zaškolit nové pracovníky i z řad lidí, kteří dítě s postižením nemají.● Přijímání nových členů společnosti se děje na základě písemného přihlášení.

Financování společnosti Ovečka, o.p.s.

Finanční zdroje pro činnost společnosti Ovečka, o.p.s. jsou získávány především formou sponzorských darů či dotací. Hospodářského zisku společnosti Ovečka, o.p.s. nesmí být využito ve prospěch zakladatele, členů správní rady, dozorčí rady, ředitele, či jejích zaměstnanců. Hospodářských výsledků smí být použito na poskytování obecně prospěšných služeb, které jsou v souladu s výše popsanou náplní pomoci rodinám dětí s DS.
Podporují nás