Setkání s učiteli ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích:

Ředitelka ZŠ  Dukelská , paní Kocurková 

O Downově syndromu mluvila paní Mgr. Jakobi, sama také maminka holčičky s DS.  Její  malou přednášku  o problematice Trizomie 21 slyšeli učitelé z II. stupně. Dozvěděli se stručně o příčinách vzniku DS, o tom, jakým způsobem připravujeme děti na vstup do školy, ale hlavně o jejich potížích, které jim učení znesnadňují.

Se Zuzkou pracuje paní asistentka Staňková, škola jí i Zuzce  vychází vstříc způsobem, který lze jistě označit za ideální. Učitelé jednotlivých předmětů mluvili o tom, jaké mají zatím zkušenosti se Zuzkou a její m způsobem práce ( zatím je Zuzka ve škole teprve 2 měsíce). Paní asistentka  za nás rodiče i za sebe  poděkovala kolektivu pedagogů za jejich přístup k Zuzce i k ní osobně.

Jsme vděčni paní ředitelce Kocurkové a  zástupci pro II. stupeň, panu Mgr. Rozumovi za jejich pomoc. Za rodinu Zuzky musím pedagogům poděkovat, protože jí vytvořili  podmínky, při nichž se může rozvíjet navzdory svým obtížím.  I za společnost Ovečka, o.p.s.  bych chtěla poděkovat, protože integrace zde probíhá způsobem, který jednoznačně ukazuje, že lze překonat mýty o nevzdělavatelnosti, nemožnosti naše děti začlenit do běžné školy atd.  Opět se ukazuje, že existují místa, kde mají děti s handicapem naději na důstojný život. Rodičům tak svítá naděje, že ta dlouhá a často únavná práce má smysl. To by se ale nestalo, kdyby se nenašli ředitelé a pedagogové, kteří se k nim neobrátí zády. Děkujeme.

                                                                                                                                                 Jana Jarošová, maminka Zuzky, ředitelka společnosti Ovečka, o.p.s.

                       

přijala  do 6. třídy Zuzku i s několika jejími spolužáky, což se jevilo jako optimální, pro její adaptaci na nové prostředí.  Navštěvovala totiž dosud ZŠ ve Vrátě, kde se končí pátou třídou. Protože diagnóza Downův syndrom ještě není  známou problematikou, proběhlo na škole setkání s učiteli této školy.

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA