DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Říjnové setkání asistentek se protáhlo skorem na 3,5 hodiny. V centru Ovečka se setkaly  paní asistentky a učitelky z šesti škol našeho kraje.

Některé se viděly poprvé, to ty, které letos mají v 1. třídě  děti s Downovým syndromem. Máme totiž dva nové školáčky, jsou integrováni v běžné škole a jsou ve vynikajících rukách.  Mají paní učitelky i paní asistentky, které svou práci rozhodně neberou jako pouhou rutinu.

Je to velký posun oproti letům minulým, kdy, jak bylo v naprosté většině případů obvyklé, se učitelé báli přijmout do kolektivu dítě s mentálním postižením.

Tyto paní učitelky a jejich asistentky věděly předem, že práce s dítětem s DS nebude lehká, ale stavějí se k péči o naše děti velmi zodpovědně a z upřímné snahy pomoci dětem i rodičům.

Atmosféra setkání byla velmi srdečná, vzájemně jsme si představily "své" děti a povídaly o zkušenostech v práci s nimi.  Zkušenosti  paní učitelky z Vodňan byly jistě inspirující, zkušenosti asistentek dětí, které navštěvují ZŠ déle, byly určitě přínosem vzájemně.  V našem centru můžeme  zase poskytnout konkrétní metodiku a pomůcky.

Mluvilo se nejen o vyučovacích metodách, ale též o legislativě. Každopádně se takováto setkání jeví jako nepostradatelná. Ti, kdo se v problematice orientují, jsou zásadní pomocí tomu, kdo teprve začíná. Jako velmi důležité vnímám i to, že se na takovýchto setkáních může každý  rovným dílem přihlásit o pomoc nebo o povzbuzení.

Těším se na další setkání, které plánujeme v únoru i s hosty z SPC a vysoké školy.

                                                                                                          Jana Jarošová