DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

          

                             

                                                                                   

                                                                                 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         2011

☻22.10.2011 - přednáška z oboru gastroenterologie, hosté: paní Fáberová a Tichá ( nemocnice Č. Budějovice)- téma: celiakie u dětí s Downovým syndromem, poruchy zažívacího traktu.

 ☻19.3.2011 - seznámení s metodou KINEZIOTAPINGU -  ŽANETA. Sadovská, DiS. Na setkání byla metoda předvedena i prakticky, přednášku jsme naplánovali znovu na rehabilitační pobyt.

 ☻11.6.2011- přednáška Bc. Hany Beranové OPTOMETRIE + oči dětí s Downovým syndromem, brýlové vybavení, brýlové pomůcky. Možnost zakoupit pomůcky.

                                                   2010

☻20.11.2010 - vystoupení Terezky a Zuzky - flétna + klavír, MUDr. Míková - rehabilitace ( Olma +), PHDr. V. Šedá, Jiří Šedý

☻2.10.2010- setkání rodin

☻4.6.2010 - setkání s MUDr.Schmiedovou a MUDr. Žižkou ( alergie, medikamenty), praktická ukázky testů, MUDr. M9ková - fyzioterapie

☻6.3.2010 - představení prezentace "Lidská práva a zdravotně postižené" -Mgr. Š. Jakobi, zpráva  o založení poradny ve Vsetíně, představení knihy  V. Šedé "Vliv alternativních výtvarných metod na rozvoj dětí" ( vydala Ovečka, o.p.s.), DVD ukázka z tanečního představní našich dětí

29.3. Mgr. Pacltová: vyvozování hlásek a rané čtení

 

                                                  2009

28.březen - jarní setkání rodin - popovídání jen tak...

☻20. červen 2009 - zpráva o vystoupení  na pediatrických dnech  v Č. Budějovicích, Ústí nad Labem, v Srní  ( setkání pediatrů ZČ a JČ kraje)

 ☻12. září 2009 -  čtení  podle modelu Sue Buckeley -   Velká Británie    - lektorem Mgr. Marušincová , se souhlasem autora (VB) přeložila celý materiál do českého jazyka Mgr. Marušincová, uvedení knihy  "Hrubá motorika dětí s Downovým syndromem ( překlad p. MIkeš, lektorem překladu K. Šimerová, vytiskla PF JUČB )

14. listopad 2009 - dílna s Jirkou Šedým- malování se všemi dětmi. Malování se zúčastnily i děti bez postižení.

 

                                                  2008

23. únor. přednáška PHDr. V. Šedé : "Dítě s DS a jeho okolí" 

21..březen -3.světový Den Ds: vydání knihy J. Šedého: Duhové pohádky  ZDE , pan Šedý zahájil druhý den výstavu a uvedení své knihy v kavárně "Měsíc ve sne"

22. březen : setkání s rodinou Šedých v Ovečce 

 ☻11.říjen : téma: pedagogika Marie Montessori, lektorem-Mgr. Křikavová   ZDE

 

                                                               

                                                   2007

Únor :naplánovali jsme rehabilitační pobyt v dubnu, vznikly nové letáky o DS, rozdělili jsme si je, abychom jimi naplnili ordinace v kraji,, uskuteční se další výstava (St,Burian), o dětech s LMD a poruchami chování  mluvila pí Košťálová.

Každé dítě dostalo spolu s maminkou dárek ke Dni DS(21.3.).

O děti se staraly jako obvykle Eliška, Jana a Pavlínka, sestřičky z AC.Tentokrát vařila Hanička. Jídlo i nálada výborná. 

☻Březen. 2. světový Den  DS. J. Hradec - výstava fotografií St. Buriana (ZDE)  

 Duben - přednáška o horních cestách dýchacích: MUDr. Svoboda - nemocnice Č.B. - ORL a MUDr. J. Žižka - pediatrie ČB.  

 Říjen  Listopad - setkání s J. Šedým. vyučoval na ZŠ v Rožnově a Vrátě, ve spec. škole J. Hradec. V Ovečce učil naše děti hrát si s barvou.

Přednáška: Sourozenecké vztahy - PaedDr. Šedá

 ,

  

                                                 2006

☻Setkání březen 2006 . Příprava kulturních  akcí:1. světového  Dne DS (ZDE) výstavy obrazů J. Šedého a fotografií St. Buriana   plánování rehabilitačního pobytu,  přišla i sl. Marvanová - canisterapie  

☻Rehabilitační pobyt   

Setkání v červnu setkání na zahradě spojené s opékáním buřtů, atmosféra klidného, uvolněného odpoledne,   sešli jsme se tentokrát na zahradě domu AC, přišli i lidé ze sboru. 

☻ Setkání 4. listopadu  

 

                                                2005     

Únor: Hosté našich setkání: Mgr. Švejnohová a  pí Mgr. Lepová( Láska v rukách a Portage)  Praha,,  MUDr. Hartoš –  Centrum  Downova syndromu při FN v Brně,  MUDr. Žižka      Konečně spatřila světlo světa publikace „Lidský rozměr 21“ 

Květen - Rehabilitační pobyt ve Výšticích  

 Říjen:  Hosté :  Eva Novotná, rehabilitační sestra, pí Eva Líbenková – SPC Č. B.  Prezentace výukových PC   programů, pomůcky pro učení matematiky a čtení.  Spojeno s ukázkou použití .   Listopad :  Muzikoterapie FMT  PaedDr.  Katarína Grochalová – Brno, ORT podle Castillia  Moralese -  PaedDr..Eva Matějíčková – Praha

                   

                                               2004 

  setkání  s pracovníky pražského  Klubu rodičů a přátel dětí s D.S.,Hosté:    paní M. Stará, J. Dzúr,V. Švejnohová. Dále PhDr. Havlisová (PF JU v Č. Budějovicích).

druhé setkání: ředitelka ZŠ a MŠ  T.G. Masaryka v Č.Budějovicích, pí Hutterová, dále paní Líbenková z SPC  v Č.B. Na setkání dostali rodiče pomůcky pro své děti domů a probrali jsme  se literaturou určenou předškolákům. 

duben: MUDr. Mária Šustrová z Bratislavy. Přednášela několik hodin  na téma „Downův syndrom - současné trendy ve výchovné, zdravotnické a integrativní péči“ Přednáška proběhla ve spolupráci s PF JU ČB..

 

    

                                           ZPĚT