Setkání 23.června.2012

 

 

 
   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                     

     

 

 

Na červnové setkání za námi přišla pani doktorka Míková se svou krásnou  holčičkou. Připravila nám  prezentaci odborné práce své diplomantky, sl. Šulové, která pracovala s našimi dětmi po tři měsíce.Viděli jsme, jakých pokroků je možné docílit  cvičením, ale celkově nám znovu vyvstala rehabilitace jako nedílná součást rozvoje dítěte  s DS   jako       harmonického celku.
Překvapení dne: přišli  Filip Novák, mistr světa z r. 2010 , jenž přivezl do ČR Gagarinův pohár      a nám výtěžek z finanční sbírky. Přišel v doprovodu  Tomáše Slípky
Pro nás jako rodiče dětí, které nemají svou budoucnost příliš jasnou, je setkání s lidmi, jako je paní doktorka Míková nebo Filip Novák a Tomáš Slípka, něco jako  pohlazení po unavené duši. Společné mají tito lidé následující: našli si nás sami a pomáhají nám.  Každý v rámci své profese. Paní doktorka se stará o tělo, pan Slípka nám se svým hokejovým týmem pomáhá několik let a Filip Novák se objevil s podporou nyní, jako skutečné překvapení.  Na obrázku vidíte pana Filipa i Tomáše, kteří dostali přímo premiérové obrazy tříletých slečen Aničky a Elišky. Paní doktorce jsme věnovali pohádkovou knížku  Jirky Šedého  pro děti.                          Děkujeme...