DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA
Setkání 11.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                     

     

 

 

Setkání s Bc. H. Beranovou ( optometrie ) patřilo asi k nejpěknějším, velice se vydařilo, i když nás tentokrát bylo poskrovnu. Připravená rozsáhlá přednáška byla vysoce aktuální : oči,  poruchy funkcí oka obecně + specifické poruchy u  dětí s DS, nutnost včasné  diagnostiky a lékařská péče. Všichni, kdo máme děti s brýlemi, víme, že pro naše děti je poměrně komplikované opatřit jim  takové, aby jim nepadaly. Kromě dobrého vyšetření  potřebujeme dobře konstruované brýle a správně zvolený materiál, dozvěděli jsme se jak volit pracoviště, kde necháme brýle vyrobit. Mohli jsem si zakoupit pro děti speciální nástavečky, aby brýle neklouzaly dětem z nosu.

Grilování na zahradě - nesmírně příjemné. Za zvuku vlastnoručně vyrobené flétny Pavla Marušince připravoval maso Štěpán Beran a my jsme si moc  pochutnali. Sluníčko nám svítilo a hřálo a nám chutnalo a chutnalo a chutnalo.