A přicházejí další...                                někteří se chápou literatury......                         jiní jídla.......                         jiní obsazují hračky,          ale nebezpečnější pozice je  U MÁMY !

Sobotní odpoledne... Pavla Zajíčková již s dalšími rodiči přehlíží prostor, děti se postupně uvelebují,   vedle zatím   Honza Zajíček pod dohledem dvou Zuzanek připravuje  dataprojektor...

     
 

     DOWNŮV SYNDROM             OVEČKA, o.p.s.               DĚTI Z OVEČKY             NEJBLIŽŠÍ AKCE            KONTAKT              ÚVAHY, NÁZORY          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

      

je příjemné....zdolat pár desítek kilometrů a setkat se s lidmi, co mají ti co říct....
                 .....potkat známé tváře a vědět, že si rozumíte beze slov....
                 .....sednout si a poslouchat, přemýšlet a rozjímat, nemuset nic předstírat a strachovat se "lidského soudu"

je krásné.......vidět děti smát se.....
               .......vnímat lásku, která srší prostorem....
               .......důvěřovat a děkovat Pánu Bohu.....

děkujeme......kamarádce Pavle Zajíčkové, za všechno úsilí, které nezištně vkládá do našich setkání....
               ......Janě J. za povídání, energii, naději, úsměv, sílu i sdílení.....
               ......muzikantům Zuzce Jarošové a Ondrovi Zajíčkovi za jejich malé velké koncerty.....
               ......mateřskému centru za krásné hnízdečko......
               ......všem maminkám, tatínkům a dětem za otevřená srdce.....

....... jsme tak různí a přece.......
 
                                                                                                       děkuji Katka Polišů, Kroměříž

739 324

 Výtvarná činnost

                                                     

     

  

 

 

 
Poté se již rodiče  přesunuli do vedlejší místnosti, ke shlédnutí prezentace na téma výchovy a rozvoje dětí s DS.                
Moc bychom si přáli, aby naše děti byly přijímány i  zde  do  běžných mateřských a základních  škol...

       O přestávce  velmi živá diskuse...

Po přivítání paní ředitelky RMC Sluníčko, paní Pavly Fojtíkové, zahájila setkání Zuzka Jarošová hrou na klavír a flétnu.

Krásné, příjemné a velmi srdečné odpoledne .

Děkuji manželům Zajíčkovým i všem zúčastněným rodinám za krásný čas, který jsem s nimi mohla strávit.

Jana Jarošová, Č. Budějovice

 

 Hromadná    fotka...