Integrace          Setkání rodin                Práce s dětmi             Pobyty            Osvěta             Nejbližší akce        Ke stažení         Statut            Odkazy - společnosti DS     
ROZVOJ  KOGNITIVNÍCH  FUNKCÍ:

Děti raného věku : 1x týdně MIMIKLUB, každé pondělí 9.45 - cca 10.30. vede Pavla Bouchalová - letos zrušeno pro nedostatek dětí

Děti předškolního a školního věku:     INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Jana Jarošová, Mgr. Šárka Jakobi, Mgr. Irena Marušincová, Jiřina Augustinová

►  S dětmi pracujeme pole konceptu R. Feuersteina,  N.  Engels  a  L. Pacltové.

 

TERAPIE:

Láska v rukách:  Markéta Havlíčková

Fyzioterapie: Bc. Lenka Prokopová

Taneční kroužek:   pro malé děti: Pavla Bouchalová

                                    pro velké děti: Jiřina Augustinová

Dramatický kroužek:      Bc.  Martina Jarošová

Semináře:  na téma Downův syndrom : Mgr. Šárka Jakobi, Jana Jarošová

Práce v mateřské škole  podle domluvy s  MŠ :  Jana Jarošová, Pavla Bouchalová

 

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA