O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé


Ke stažení
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE s dítětem: pravidelně podle dohody s rodiči.
S dětmi pracujeme v centru podle konceptu Prof. R. Feuersteina,
N. Engels a L. Pacltové, provádíme diagnostiku podle B. Sindelar.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE pro rodiče, studenty a vzdělávací centra,
témata se týkají nejen výchovy, ale i praktických metod rozvoje dětí s DS.

VÝTVARNÝ KROUŽEK vede paní Marta Vaverková

SETKÁVÁNÍ RODIN - obvykle 3 x ročně. Součástí setkání
je obvykle ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA.

VÍKENDOVÉ REHABILITAČNÍ POBYTY - 3x - 4x ročně.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

PŘEDNÁŠKY pro žáky ZŠ, SŠ - na základě dohody s vedením školy.

OSVĚTA
- výstavy děl autorů s DS, vystoupení dětí na nejrůznějších akcích
( divadelní a hudební vystoupení, taneční vystoupení)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST: brožury do porodnic,
DVD o problematice DS, učebnice, odborná literatura


Další kluby DS

Můžete
si zakoupit

Integrace
dětí s DS
ZDE
ZDE
N8vštěvní kniha
ZDE
ZDE
Podporují nás
ZDE
ZDE
ZDE
<
>