OVEČKA, o.p.s.Poděkování našim sponzorům a přátelům

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

              

Bezplatnou službou : Anna – reklamní agentura Vsetín, bezplatné otištění inzerátu

                                   Eva Hurtová, dis.- registrovaná por. asistentka, nácvik masáží kojenců

                                   Sluníčko – Rodinné a Mateřské centrum Vsetín,propůjčené prostory pro setkání rodin

                                   Maják – sbor církve bratrské Vsetín – propůjčené prostory

                                   Apoštolská církev Vsetín- zapůjčení dataprojektoru, účast členů na setkání rodin – hlídání dětí,

                                   příprava pohoštění, program a pomoc na vernisáži, modlitební podpora

                                   Elim – opracování výukových pomůcek pro děti

                                   Archa – výroba výukových pomůcek pro děti

                                   Irisa – komponenty k výrobě pomůcek – karton,materiál

                                   Elpa – Pavel Šimara – výroba pomůcek pro děti – dřevo

                                   Zuzana Bačíková – výroba upomínkových předmětů pro sponzory

                                   Jitka Novosadová – tvorba informačních materiálů o DS

 

Finančně nás podpořili:

          Apoštolská církev Valašské Meziříčí

          Křesťanské mládeže Vsetín

          Ing. Jan Zajíček

          Manželé Holubcovi

          Věra Podzimková

 

   

 

 

 

 

       ZPĚT

 

 

 

 

 

      

739 324