O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Děkujeme přátelům našich dětí, kteří nám pomáhají nebo dříve pomohli v naší práci.

Finančně nás podpořily soukromé osoby, firmy a společnosti :

Firma ANTON KAAPL, PRORODEO CZECH ASSOTIATION- mnozí z řad jezdců této organizace, Royal Bank of Scotland Praha, Ing. BOŽETICKÝ, HC. Rangers Ševětín a TOMÁŠ SLÍPKA, Filip Novák, NF AVAST - fond zaměstnanců, Petr Požárek, paní Masopustová a HoSPORT v Č. Budějovicích, paní Renata LInhartová, manželé Kubáňovi, FITNESS 14 - Č.B., pan HOLÝ , Ing. JAROŠ, Lesy České republiky - LĆR, s.p., Magistrát města Č. Budějovice, E.ON Č.Budějovice,s .r.o., MARANATHA , o.s., RETRE Třeboň , CBPS s.r.o., Č. Budějovice, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Advokátní kancelář VAVROCH A PARTNEŘI v Č. Budějovicích, ABACUS electric Planá u Č. Budějovic, Hotel BOHEMIA, Sbor Adventistů sedmého dne v Č.Budějovicích, TEPLÁRNA Č. Budějovice, s.r.o., firma ESSOX České Budějovice

Za spolehlivou spolupráci děkujeme grafickému studiu MOANA Č.Budějovice, videostudiu MIKEŠ Č. Budějovice

Za věcné dary a spolupráci, kterou nám poskytli bez nároku na odměnu jsme zavázáni firmám: KARTONÁŘSTVÍ s.r.o. - PLOJHAR v Č.Budějovicích, paní Schejbalové, panu Vobrovi, paní Vlkové - fa HARMONIE, paní Leoně Netolické a paní prof. Svobodové, panu Stahlovi, rodině Jeřábkových, panu Petrovi Susko, sboru Adventistů v Č. Budějovicích, doktoru Žižkovi, PaedDr. Havlisové, MUDr. Míkové, rodině Brtníkových. Děkujeme studentům Biskupského a Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích

Děkujeme za pomoc dobrovolníků. Většinu odborných přednášek jsme mohli zorganizovat díky v dnešní době neobvyklé ochotě jednotlivých lékařů, terapeutů, pedagogů, kteří se zřekli nároku na odměnu. Nesmírně si vážíme pomoci sboru Apoštolské církve v Č.Budějovicích. Práce bratří a sester tohoto sboru je pro nás ničím nenahraditelná a vážíme si jí. Speciální dík patří bratřím a sestrám tohoto sboru za jejich věrné a pravidelné modlitby za naše děti s Downovým syndromem a jejich rodiny.

Věříme, že celé toto dílo se děje podle vůle Boží a Jemu patří veliký dík za každé nám

darované dítě, ať už s handicapem nebo bez.

Děkujeme, že On je nám oporou a pomocí.