DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

Nové Hrady, vernisáž a beseda o integraci dětí s handicapem

 

 

 

 

 

 

  

           V Nových Hradech nás přivítala paní K. Jarolímková  (Městské kulturní a informační

          centrum v N. Hradech) v překrásných prostorách staré  KOŽELUŽNY.

           K velmi krásnému  přivítání celé výstavy přispělo i nesmírně

           milé vystoupení dětí ze Základní školy, které tančily pod vedením pí Zítové.

           Doufejme, že  děti ze ZŠ v N. Hradech slyšely alespoň část  toho,

           s čím mohou počítat při setkání s člověkem s handicapem.

          Za Ovečku a naše děti děkujeme za milou atmosféru i pohoštění.