DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

 

                                                 Mýty a skutečnosti o lidech s Downovým syndromem

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mýtus: DOWNŮV SYNDROM JE OJEDINĚLÉ GENETICKÉ POSTIŽENÍ 

SKUTEČNOST: Na každých 800 až 1000 živě narozených se narodí jedno dítě s Downovým syndromem. V USA je to např. přibližně 5000 dětí ročně. V současné době žije v USA víc než 250 000 lidí s Downovým syndromem. V České republice se v posledních letech rodilo přibližně 70 dětí ročně, t.j. 1 dítě s Downovým syndromem na 1500 živě narozených dětí.

 

Mýtus: DĚTI S DOWNOVÝM SYNDROMEM SE RODÍ VĚTŠINOU STARŠÍM RODIČŮM

SKUTEČNOST: 80% dětí s Downovým syndromem se narodí matkám ve věku pod 35 let. I když předpoklad narození dítěte s Downovým syndromem roste s věkem matky.

 

Mýtus: LIDÉ S DOWNOVÝM SYNDROMEM JSOU TĚŽCE MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ

SKUTEČNOST: Většina lidí s Downovým syndromem má IQ, které je v rozsahu mezi mírným a středním stupněm retardace. Děti s tímto postižením jsou bezesporu vzdělavatelné, jsou schopny naučit se číst, psát i počítat a jsou velmi sociálně zdatné.

 

Mýtus: VĚTŠINA LIDÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM JE UMÍSTĚNA V ÚSTAVECH

SKUTEČNOST: Pokud lidé s Downovým syndromem dostanou možnost a vhodnou podporu, mohou žít doma ve svých rodinách a aktivně se zúčastňovat společenského života. Jsou integrovaní do normálního vzdělávacího systému, zúčastňují se sportovních, rekreačních, hudebních i uměleckých setkání, stejně jako všech ostatních aktivit ve svém okolí.

Mýtus: DĚTI S DOWNOVÝM SYNDROMEM MUSÍ BÝT ZAŘAZENY DO SPECIÁLNĚ VÝCHOVNÉHO PROGRAMU.

SKUTEČNOST:V západních zemích jsou děti s Downovým syndromem běžně umisťovány v základních školách v běžných třídách. Stupeň zařazení závisí od schopnosti každého jednotlivce, ale trendem je jejich plné zapojení do společenského a vzdělávacího života skupiny. Také v ČR přibývá dětí s Downovým syndromem integrovaných do běžných základních škol.

 

Mýtus: DOSPĚLÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM JSOU NEZAMĚSTNATELNÍ

SKUTEČNOST: V západních zemích jsou zaměstnáváni v malých a středně velkých organizacích: v bankách, obchodních společnostech, ošetřovatelských domovech, hotelích a restauracích. Pracují v hudebních a zábavních podnicích, na postech úředníků i  s počítači. Lidé s Downovým syndromem pracují ve svých zaměstnáních s nadšením, spolehlivostí a oddaností.

                                                

Mýtus: LIDÉ S DOWNOVÝM SYNDROMEM JSOU ZŘÍDKAKDY ŠŤASTNÍ A NEJSOU SCHOPNI VYTVÁŘET BLÍZKÉ MEZILIDSKÉ VZTAHY

SKUTEČNOST: Lidé s Downovým syndromem mají stejné pocity jako kdokoliv jiný. Pozitivně reagují na projevy přátelství a zraňuje a rozrušuje je bezohledné jednání. Dobře se přizpůsobují a navazují intimní vztahy. V některých případech se začínají vdávat a ženit. Ženy s Downovým syndromem jsou schopné mít děti, avšak je tu 50% předpoklad, že jejich dítě bude mít DS.

 

                                                                          ZPĚT