O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
ROZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ DÍTĚTE s DS - raný věk.
ISBN 978-80-86266-01-5
5. vydání
85 stran textu s instruktivními fotografiemi.
Autor: J. Jarošová, cena 390.- Kč

Určeno rodičům dětí s DS.
Vnímání, tvar, barvy, souvislosti, velikosti, prostor.......krok po kroku.

P. Winters: HRUBÁ MOTORIKA DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM
- upozorňujeme na zvýšenou cenu, vzhledem k tisku za nové ceny -
ISBN 978-80-7394-168-0
cena 450,. Kč
Překlad - T. Mikeš, lektor překladu: K. Šimerová, I. Marušincová

Kniha vede rodiče k rozvoji hrubé motoriky od jeho narození do doby, kdy dítě nasedne na jízdní kolo.
Popis každého jednotlivého kroku je opatřen instruktivní ČB fotografií.
PhDr, V. Šedá: VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK
na rozvoj poznávacích schopností dětí
ISBN 978-80-86266-39-8
cena 150,. Kč

Metodika Dr. Šedé vede rodiče při rozvoji kognitivních funkcí dítěte na základě poznávání vjemů, jako je čich a chuť.
Vede rodiče k tomu, aby dětem otevřeli svět barev, zajímavých smyslových zážitků a následně i k jejich posouzení a schopnosti vyjádřit své zážitky a pocity.
PRVOUKA PRO 1. tř. ZŠ bohužel 3. vydání z tiskárny zdražilo o 100.- Kč
ISBN 978-80-86266-84-8
soubor 507 stran učebního textu, cena 900.- Kč
K souboru je možné objednat i CD s Prvoukou: 100.- Kč
Autor: J. Jarošová, K. Šimerová

Učebnice koresponduje s běžnou učebnicí Prvouky pro 1. třídy běžné ZŠ.
Je navržena tak, aby mohly pracovat i děti, které se velmi obtížně vyjadřují.
Jednotlivé listy obsahují pokyny pro asistenty.
Doporučujeme dětem integrovaným v běžné škole, speciálním školám, dětem s poruchami učení, s poruchou autistického spektra.


Publikace si můžete objednanat na adrese dsovecka@gmail.com
Knihy posíláme NA DOBÍRKU do 14 dnů,
Fakturu odešleme e-mailem zvlášť NÁSLEDNĚ.
JAK TO BYLO, PÍSNIČKO ?
Soubor známých lidových písniček ve vývojových - dějových obrázcích.
Určeno pro výklad dějové posloupnosti.
cena 150,. Kč
Autorka kreseb : Hana Čechová

Černobílé obrázky vyjadřují jednoduše děj v PÍSNÍCH.
S dětmi tedy lze zpívat a skládat děj.
Obrázky jsou na tvrdém papíře, stačí pouze vystříhnout. ( Já do lesa nepojedu, Kačena divoká, Jedna dvě, Honza de, Měla babka........)
Tři méně známé melodie jsou opatřeny notovým záznamem.
V publikaci najdete stručný nástin, jak s obrázky zacházet.
Publikace Jiřího Šedého, autora, který se narodil
s Trizomií 21,
malíře a autora úvahových textů i pohádkových vyprávění.
Cena jednotlivých knih 150 .- až 200.- Kč
SKLÁDÁNÍ VĚT - 3 malé příručky pro rodiče dětí v PŘEDŠKOLNÍM věku vhodné cca od 3 let věku dítěte.
1. svazek "Čti si s obrázky": užití spojky "a". , dále pomocí podpůrných znaků rozpoznává sloveso "je" a zájméno "to" , sestavuje a čte věty.
2. svazek "Kde jo kdo?" - dítě pracuje se slovesem "je", sestavuje větu a čte ji.
3. svazek "Bav se s obrázky". Dítě se učí globálním způsobem rozpoznat vybraná psaná slovesa + zájméno "já" a spojit je s obrázky tak, aby sestavilo větu a přečetlo ji. Podstatná jména dítě jmenuje nejprve v 1. pádě, ve spojení se slovesy ve 4. pádě.
Dítě se učí chápat, že mluvené slovo se může zapsat a opět přečíst.
Metoda je inspirována prvky globálního čtení N. Engels.
Autor: Jana Jarošová
Cena každého svazku 105.- Kč

SEZNÁMENÍ S PRINCIPEM VÁZANÉHO ČTENÍ: tento materiál vznikl jako podpůrný text k metodice Vázaného čtení. Mgr. Pacltové. Seznamuje rodiče se systémem, jímž se mohou učit děti číst tak, aby porozuměly tomu, co čtou. Děti věty nejprve samy skládají pomocí vyvozených slabik a obrázků, poté čtou text. Cílem publikace je NAUČIT SE METODOU paní Pacltové PRACOVAT, nikoli naučit se číst všechny hlásky. Opatřeno přílohami s obrázky, hláskami, slabikami a slovy. Zahrnuje tyto hlásky: m, l, a ,á, e, é,i, o + je, já, to. Děti se naučí vědomě číst: má, já mám, máme, Ema má, moje, je moje, to je moje, malé, malá, milé a kombinace všech těchto slov. Spojuje se s obrázky.
Autor: Jana Jarošová, sestaveno jako podpora pochopení čtení systémem paní Mgr. Pacltové a s jejím souhlasem.
Cena: 370.- Kč
ANEŽČINO BYSTRO / ANEŽČINO BISTRO


Oboustranná knížka pro radost. Autorkou je 13-ti letá slečna ANEŽKA MARUŠINCOVÁ a stránky její knihy jsou plné postřehů, životních rad, bonmotů, ale i naínavých kratičkých vyprávění.
Kniha byla vydána u příležitosti Světového Dne Dwnova syndromu 21.3. 2018.
Ilustrace: Eliška Ivanová, Zuzana Jarošová.
Doufáme, že tato nesmírně vtipná knížka otevře oči i těm, kteří dosud nevěřili, že děti s Downovýn syndromem mají úžasnou představivost, potěší mnoho pedagogů, kteří zjistí, že schopnosti dětí s DS jsou opravdu jinde, než se předpokládalo, navíc se výborně pobaví.
Tvrdá vazba.
Dotovaná cena 350.- Kč


HRST ZKUŠENOSTÍ ZÍSKANÝCH VE ŠKOLE PŘI PRÁCI S DĚTMI S VÁŽNÝMI PORUCHAMI UČENÍ
Autor: Nan Le Large - Bedet, Dr. Psych. ( Nizozemí), překlad E. Jeřábková
Kniha sebraných celoživotních zkušeností holandské psycholožky. Autorka, mimo jiné, vyučovala mnoho let ve speciální škole, kterou řídil její manžel. Kniha vznikla původně jako pomoc pro budoucí učitele a asistenty pedagoga, také pro vedoucí pracovníky zařízení, kde se pracuje s dětmi s těžšími poruchami učení. Kniha se zabývá péčí o vývoj dětí v prostředí, kde se klade důraz na profesionálně zvládnuté vztahy ředitel - pedagogové, pedagog- rodiče, ředitel - rodiče, škola - spoupracující organizace. Mentálně postižené dítě není vnímáno jako problematické, ale Člověk s vlastním tempem rozvoje.
Cena 120,. Kč + poštovné
2. vydání - brožované: dotovaná cena 150.- Kč
Počitadlo dřevěné
300.- Kč
Číselná osa s kostičkami
250.- Kč
Poslední kus
Poslední kus
Rezervováno pro účastníky kurzu Čtení u dětí s DS
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>