O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Integrace
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Podporují nás
Mateřská škola je pro děti s DS velmi zásadním obdobím života. Zde se děti učí žít v kolektivu, osvojují si návyky, které budou potřebovat ve škole, proto je důležité, aby navštěvovaly pokud možno BĚŽNOU MŠ. Ideální pro naše děti je ZŠ a MŠ pod jedním ředitelstvím, protože dítě pak postupuje do první třídy s kolektivem jemu známých dětí. Praxe ukazuje, že nejlépe se daří dítěti s DS v kolektivu, který s ním vyrůstá od školky. Je to logické: děti se navzájem znají a v době nejútlejšího věku se skamarádily.
Dalším důležitým faktorem je MÍSTO, kam dítě do školky chodí. Pokud je v místě bydliště ZŠ a MŠ, pak je velmi pravděpodobné, že spolužáci budou vyrůstat v tomtéž místě a naše děti se s nimi budou znát i mimo školu. Je to velká šance k dobře realizované integraci.
Pokud je MŠ zřízena samostatně, pak je opět lépe vybrat školku v místě bydliště, právě z výše uvedených důvodů: děti se znají a porostou spolu.
Speciální MŠ je samozřejmě také možnost, ale spíš pro děti s DS, které mají přidružené např. sluchové nebo zrakové postižení.

Existují příady, kdy je dítě s DS integrováno v MŠ bez asistenta. Je to možné pouze díky výchově v rodině. Opět platí pravidlo, že výchova doma podmiňuje úspěšné zařazení do kolektivu. Nejen kvůli paní učitelce, ale také kvůli ostatním dětem.
Pokud je dítě přijato s asistentem, je mu vypracován individuální vzdělávací plán. Na něm spolupracuje školka, SPC a MAMINKA. Nikdo neví lépe, než ona, co dítě dokáže, na co je třeba si dát pozor, co na dítě "zabírá", co je rozesmutní, jakou má fyzickou kondici, jakým způsobem odpočívá, stručně řečeno - "jak na ně".

I v MŠ jsou dvě možnosti asistence: pedagogický asistent - doporučuje jej SPC a přispívá na něj Kraj.
Druhá možnost je asistent osobní - přispívá na něj Úřad práce nebo jakýkoli sponzor. Přijetí záleží na řediteli MŠ.
PRIORITNÍM ÚČELEM návštěvy MŠ je socializace, zvládnutí respektování pravidel, osvojení návyků přiměřeného chování mezi lidmi, návyk denního režimu atd. Těžiště vzdělávání je stále doma s rodiči. Pokud máte tu možnost, navštěvujte s dítetem lekce v klubech DS, Rané péče, Montessori atd. Zde Vás budou pracovníci inspirovat k práci s dítětem doma.
<
>