Vyvozování hlásek a rané čtení                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 V pondělí 29.3.2010 jsme měli možnost setkat se s Mgr. L. Pacltovou. Ti, kdo se již setkali s jejím způsobem práce s našimi dětmi, jistě potvrdí, že tento způsob "zabírá".  Je to díky  letitým zkušenostem a obrovské vynalézavosti paní Pacltové, která propojuje vyvození hlásek ihned s nácvikem čtení.  Její zhruba tříhodinová přednáška byla velmi inspirující, stejně tak, jako diskuse kolem problematiky dětí s poruchami učení.

Mgr. L. Pacltová pracuje jako logoped a speciální pedagog ve Speciální škole v Mnichově Hradišti. Jako logoped působí také v pražské Společnosti Downova syndromu.