Integrace          Setkání rodin                Práce s dětmi             Pobyty            Osvěta             Nejbližší akce        Ke stažení         Statut            Odkazy - společnosti DS     
 Ovečka, o.p.s. - adresa:  Plachého 272/ 25,   370 01,  České Budějovice      

   IČO: 260 69 181,   DIČ: CZ 260 69 181,   ČÚ:  51 – 895 228 0237/0100 - KB Č. Budějovice

   správní rada: P. Bouchalová - předseda, R. Košťálová, E. Jeřábková

   dozorčí rada: H. Vaňásková, Mgr. I. Marušincová, Ing. L. Valeriánová

   ředitel: J. Jarošová

  e-mail: dsovecka@tiscali.cz    telefon:  386 354 383, 739 600 197

  Tanec malé děti:  Pavla Bouchalová    bopa@volny.cz        tel. :  739 600 169

  Rozvoj poznávacích funkcí dítěte:  J. Augustinová georgina02@seznam.cz          J. Jarošová  dsovecka@tiscali.cz

                                                                     Mgr. Š. Jakobi   sarkajakobi@seznam.cz       Mgr. I. Marušincová, B. Nováková

  Dramatický kroužek: M. Jarošová

  Fyzioterapie: Bc. L. Prokopová

 Tanec velké děti:    J. Augustinová

  Přednášky na středních i základních školách školách:  

                       po dohodě s vedením ZŠ - Mgr. Š. Jakobi -  tel. 605 459 024  sarkajakobi@seznam.cz

  Návštěvy  v mateřských školách: po dohodě s MŠ - J. Jarošová

  Účetnictví :    E. Jeřábková    tel.739 600 170  -  eliska.jerabkova@volny.cz

 

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA