Kniha  MUDr. M. Šustrové je nejkomplexnějším a nejucelenějším dílem na našem i slovenském trhu, které se věnuje problematice lidí s Downovým syndromem.

Kniha  obsahuje pět základních kapitol:

1. Rodičům a odborníkům   2. Genetické aspekty DS,   3. Medicínské aspekty DS    4. Na pomoc lidem s DS,     5. Výzkum

Doc. MUDr. Márie Šustrová, Csc.:

Absolvovala LF UK v Bratislavě v roce 1972. V letech 1972 až 1994 pracovala v Dětské fakultní nemocnici na pediatric
kých odděleních a na oddělení klinické biochemie.
V roce 1987 se stala primářkou oddělení klinické imunologie a od roku 1994 je vedoucí Centra pro Downův syndrom při Ústavu preventivní a klinické medicíny.

V rámci studia problematiky rané péče o lidi s Downovým syndromem absolvovala několik zahraničních stáží - ve Francii ( Roubaix 1991, Paříž 1992, Clermont – Farras 1993 ) a v USA ( Providence – Child Development Centre 1995 a 1996 ).
Od roku 1994 spolupracuje s profesorem Siegfriedem Pueschelem. V roce 1995 zahájili společný projekt a výzkum oxidačního systému u lidí s Downovým syndromem. Ve výzkumu se zabývá imunitním systémem a biochemickými změnami u lidí s Downovým syndromem.
Přednášela na více než dvaceti mezinárodních konferencích.

Na Trnavské universitě přednáší sociální práci pro zdravotně a mentálně postižené. Je zakladatelkou a předsedkyní Společnosti Downova syndromu na Slovensku (1993) a členkou výboru European Down Syndrome Association ( EDSA )

Je matkou dvou synů: Martina (1975) a Juraje (1978) s Downovým syndromem.
Kniha Diagnóza Downov syndróm Doc. MUDr. M.Šustrová CSc. -  vydavateľství Perfekt , říjen 2004

 

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA