Integrace          Setkání rodin                Práce s dětmi             Pobyty            Osvěta             Nejbližší akce        Ke stažení         Statut            Odkazy - společnosti DS     
"Lidský rozměr 21"    -  ZDE 

Rámcový vzdělávací program  pro základní vzdělávání - příloha  upravující vzdělávání  žáků s lehkým mentálním postižením - základní škola  PRAKTICKÁ       ZDE

Rámcový vzdělávací program základní  školy    SPECIÁLNÍ      ZDE

 Zákon 561/2004 sb., - "Školský zákon"  ZDE

Rámcový vzdělávací program školy  JEDNOLETÉ PRAKTICKÉ     ZDE

Rámcový vzdělávací program školy   DVOULETÉ PRAKTICKÉ    ZDE

 Základní informace k  zajišťování asistenta pedagoga             ZDE     č.j. 25 099/2007-24-IPPP

Rané čtení a mluvení:  ke stažení    ZDE   -   otevření složky může trvat i několik minut   program čtení pro děti s DS -  Velká Británie  " Vidět a naučit se "  zdroj -  autor: Down Syndrome Education International   -   www.downsed.org  - se svolením anglického autora  přeložila do českého jazyka Mgr. Irena Marušincová 

Charta práv dítěte v nemocnici      ZDE

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením:  New York / 2006    v ČR r. 2007       ZDE

 

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA