3. vydání

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Brožura určená do porodnic, speciálně - pedagogických center, center rané péče apod., byla vytištěna potřetí, tentokrát v nákladu 1 000 ks, a to díky podpoře Jihočeského kraje.

Součástí 100 ks brožur budou i DVD, která budou vyrobeno na podzim.

 

 

 

 

ZPĚT