Integrace          Setkání rodin                Práce s dětmi             Pobyty            Osvěta             Nejbližší akce        Ke stažení         Statut            Odkazy - společnosti DS     

Pro naše děti je jednoznačně nejlepší, když je rodiče berou s sebou všude, kam se normálně s dítětem chodí.  Tzn. na návštěvu, mezi děti na hřiště, do divadla, do kina, na plovárnu, nakoupit, pozvat známé, na dovolenou…. Zkrátka   snažit se žít s nimi úplně obyčejný život. Naše děti se učí zejména nápodobou, a tak by k nim nebylo laskavé,   kdybychom   je od    okolí oddělovali. Generace našich dětí je pravděpodobně zatím tou, která těm dalším teprve připraví cestu.  Lidé většinou  reagují rozpačitě na skutečnost, že se jejich přátelům narodil chlapeček nebo holčička s DS.   Ale je důležité pomoci jim:naši přátelé si oddechnou, pokud otevřeně hovoříme  o všem, co s sebou přinesla diagnóza DS. Vždyť přece od svých blízkých  nikdo nečekáme   jakýsi falešný soucit nebo předstírání, že se nic neděje. Děje se: naše holčička, chlapeček bude potřebovat  hodně péče a lásky. Ale   to je přece samozřejmé !  Ne tak samozřejmá je pracovitost, trpělivost a důslednost při  výchově, protože všichni si  rádi  pohovíme“ a necháme čas plynout. Ale v našem případě to nejde, nebo jen  málo. Děti s DS potřebují - ostatně jako  všechny děti - využít maximálně  čas, který nám byl svěřen od jejich narození do věku, kdy nastoupí do školy.  Tak se stane, že maminky dětí s DS  jsou nejen  bezpečným  a milujícím  útočištěm, ale jsou zároveň učitelkami od rána do večera. Ale když pak malý  klučina počítá, čte,   je partnerem v rodině, chce pomáhat a umí Vás potěšit, rozezná zlé od dobrého,  pak hrdost na toto dítě, které  bylo  ještě před pár   lety automaticky posouzeno jako nevzdělavatelné,  je na místě.  

školní integrace Chodit do mateřské školy běžného typu by mělo být pro naše dítě samozřejmé. Pokud je z domova zvyklé   poslechnout, nemělo by  být problémem integrovat je i bez asistenta. Takových případů bylo několik i u nás.  Praxe ale ukazuje, že ne každý ředitel MŠ má odvahu k takovéto formě a volí možnost druhou, tj. přijmout        k dítěti i asistenta. Rozhodně je ale pro dítě s DS navštěvování  běžné  mateřské školky velmi zásadní a určující.   Rodiče mají možnost volit mezi základní  školou běžného  typu a školou speciální. Je pravda, že stále přetrvají obavy pedagogů i ředitelů ze zařazení našich  dětí do třídy běžné základní školy.  Proto je  důležité hledat vhodnou školu, tj. pana ředitele a paní učitelku, dávno před nástupem dítěte do školy. Integraci dítěte doporučuje psycholog  speciálního pedagogického centra (SPC) nebo  pedagogicko- psychologické poradny ( PPP). .  Děti s DS se učí ve škole běžného typu obvykle  podle individuálního vzdělávacího plánu, učiteli pomáhá  asistent pedagoga  ( pracuje  podle  pokynů  učitele s dítětem i se zbylou třídou) nebo osobní asistent ( je kdispozici jen dítěti).  Škola spolupracuje  s SPC ,   kde je dítě vedeno.  Samozřejmě při sestavování učebního plánu je nutná spolupráce  učitele, asistenta i  rodičů, a SPC je připraveno  být také k dispozici. Plán  je variabilní během   celého školního roku

 Děti s DS  jsou sociálně velice zdatné a osvojují si v běžné ZŠ  modely chování, které by jinde nezískaly. Jako příprava na život je vzdělávání mezi vrstevníky bez postižení pro naše děti ideální, ničím nenahraditelné.To je hlavní důvod, proč čím dál tím  více rodičů chce umístit svého syna či dceru s DS  do  běžné ZŠ     Jinou variantou je speciální škola, kde se dítě vzdělává podle učebních osnov zvláštní nebo pomocné školy. Mohou zde být zřízené i rehabilitační třídy pro děti  s těžkým mentálním handicapem. Výhodou by měl být menší kolektiv dětíí, názorné vyučování, pomalejší postup, teoreticky by měly být školy dobře vybaveny didaktickými pomůckami.  Celkově lze říci, že ideálním prostředím pro děti s DS je zařazení mezi vrstevníky bez postižení   všude, kde jen lze. 

Škola od školy je jiná, jako se liší člověk od člověka. Týká se to především osobnostní zralosti ředitelů i pedagogů, jejich odvahy a ochoty vynaložit jisté úsilí a být kreativní při výchově  a výuce dítěte s odlišnými potřebami.Ne v každém městě je, doufejme, že ZATÍM, možnost integrovat dítě s DS do ZŠ běžného typu. Někteří rodiče pak dojíždějí do vzdálenější obce, města. Pro naše děti je zásadní, aby se pohybovaly v kolektivu, který je přijímá a respektuje.  A tak rodiče hledají nejen školu, ale hlavně konkrétního učitele.

Pedagogická osobnost, ať už působí na škole běžné nebo  speciální, dokáže vytvořit  dětem výborné prostředí a je ochoten hledat metody, které dětem nejlépe zprostředkují předávané dovednosti i znalosti. Spolupráce pedagoga s rodiči je samozřejmá  asi  tak,  jako rodiče spolupracují s lékařem,  když je dítě nemocné. Jako není každý lékařem, není také každý rodič rozeným učitelem a jistě se nechá zkušeným pedagogem rád vést.            ZPĚT

 

                                        

 

 

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA