OVEČKA, o.p.s.FIE - I    Č. Budějovice 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                     

     

KURZ   FEUERSTEINOVY   METODY   INSTRUMENTÁLNÍHO   OBOHACOVÁNÍ

 Od 3. do 14. května 2010 se již potřetí v Českých Budějovicích konal kurz FIE I. V obou případech se o uskutečnění a organizaci postarala Ovečka, o.p.s. Výuku během celého kurzu vedla Doc. PhDr. Věra Pokorná z Prahy, která je jediná lektorka FIE v České republice. Letošního kurzu se zúčastnilo 20 zájemkyň z řad maminek (zdravých i limitovaných dětí), pedagogických i osobních asistentek, učitelek, studentek a dalších profesí. Přijely z blízkého i vzdáleného okolí (Vsetín, Znojma, Břeclav, Praha). Čtyři se do Č. Budějovic vydaly až ze Slovenska.

Paní docentka je velice milá, empatická, vitální a vzdělaná učitelka se smyslem pro humor. Program kurzu si naprosto dokonale rozvrhla, každou teoretickou část proložila množstvím konkrétních příkladů či příběhů svých klientů. Před začátkem práce s novým instrumentem či úkolem jsme všechny procházely důkladnou přípravou v podobě seznámení se s cílem, společným plánováním a vytváření strategií a v neposlední řadě jsme přemosťovaly do reálných životních situací. Paní docentka má pochopení pro každého. Snažila se během kurzu najít si chvilku volna pro individuální rozhovor s každou účastnicí, která se na ni obrátila s dotazem či prosbou o radu.

Na oplátku si od nás vyžádala reflexe, co nového či poutavého nás nejvíce zaujalo. Cituji:

- Došla jsem hlubšího sebepoznání.

- Znovu jsem se utvrdila o důležitosti rozšiřování obzorů – celoživotní vzdělávání, neustálé prohlubování vědomostí, všeobecná informovanost.

- Zamyslela jsem se nad procesem svého vlastního myšlení a tím jsem se naučila lépe vcítit do myšlení dítěte.

- Uvědomila jsem si důležitost rozvíjení řeči a přesnost ve vyjadřování.

- Myslím, že jsem porozuměla myšlení vlastní dcery.

- Přehodnotila jsem svůj vztah k důkladné přípravě, plánování a volbě strategie, což se mi v minulosti jevilo jako odkládání řešení zadaného úkolu.

 

Vážená paní docentko, ještě jednou Vám velice děkujeme za naše vlastní kognitivní rozvíjení, které jsme díky Vám prožily, obohatily jsme se o další rozměry vnímání věcí i postojů lidí kolem nás a věříme, že právě proto budeme moci rozvíjet naše vlastní děti i žáky.

 

                             Za všechny absolventky kurzu  -   Šárka Jakobi