Downův syndrom                 Lékařská péče                Znaky DS                    Výživa              ...a co vaši blízcí ?                 Zpomalený mentální vývoj               Co dál ?

Downův syndrom byl poprvé popsán v r. 1866, kdy John Langdon Down popsal určité opakující se rysy  u některých svých pacientů s opožděním vývoje. Víme, že lidé s Downovým  syndromem  se rodili a rodí  rodičům všech národů a ras v průběhu našich lidských dějin, neboť  ke genetickým změnám, tedy i chromozomálním,  dochází v dějinách přírody i lidstva neustále.

         Vlastní podstatu Downova syndromu   objasnil až v r. 1959  francouzský genetik Jerôme Lejeune. Tento pan profesor se svými spolupracovníky odhalil, že lidé s Downovým syndromem mají nadbytečný chromozom č. 21.

          Proč dochází ke vzniku Downova syndromu zatím věda nedokáže vysvětlit. Rozhodně ale nelze hledat jakousi „vinu“ u nikoho z rodičů. Jistě: rizikové chování matky  během těhotenství (alkohol, drogy, nikotin, špatná výživa) či některé choroby, mohou poškodit děťátko, ale nevedou ke vzniku Downova syndromu. Ten vzniká náhodným chybným dělením genetického materiálu. Nadbytečný chromozom může pocházet od otce i od matky, podstatě jde o genetickou nehodu, za niž nenese odpovědnost žádný z rodičů.

               Asi v 88% případech jde o tzv. volnou trizomii neboli nondisjunkci, kdy při dělení pohlavních  buněk těsně před oplodněním dojde  k chybnému přesunu 21. chromozomu. Pár chromozomů č. 21 se  při prvním dělení nerozdělí.  Po splynutí vajíčka se spermií, tedy po oplodnění,  vznikne nová zárodečná buňka, která má nyní 47 chromozomů. V dalším dělení buněk už se tato chyba opakuje, a proto má každá buňka člověka s Downovým syndromem 47 chromozomů místo 46.

             Asi ve 4,3 % případů je nalezena  tzv. translokační forma Downova syndromu, kdy část genetické informace 21. chromozomu se váže na některý jiný chromozom(nejčastěji na chromosom č.14).

              Asi v 7,7 %  se DS  projeví v tzv. mozaikové formě.  Zde dochází ke změněnému  dělení  až po  oplodnění, neboť při prvním dělení vznikla buňka s obvyklým počtem  chromozomů (46), ale při  dalším dělení dojde k dělení chybnému. Při této formě DS mají jedinci některé buňky s normálním  počtem chromozomů, jiné s nadbytečným chromozomem č. 21.

Co by měli rodiče vědět?  ZDE  citujeme z knihy MUDr. M. Šustrové, "Diagnóza Downův syndrom", 2004

 Co by měli rodiče a odborníci dělat? ZDE   Doporučujeme MUDr.M.Šustrová "Diagnóza Downov syndróm"  ZDE

 

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA