Výrazný pokrok v biomedicínských vědách a ve vzdělávání lidí s DS, jakož i změna postoje společnosti, vedou k většímu očekávání, nadějím a úspěchům lidí s Downovým syndromem. Profesionální pracovníci a komunita, povzbuzeni nárůstem vědomostí o Downově syndromu, by měli zabezpečovat přiměřenou integraci v souladu s konkrétními předpoklady každého jednotlivce s DS a pomáhat mu při seberealizaci.·     Cílem veškeré pomoci a vzdělávání dětí a dospělých s DS, je zajištění jejich největší možné autonomie ve společnosti. Děti s DS budou mít prospěch ze vzdělávání v prostředí, které je omezuje co nejméně.·  Odborníci a rodiče musí ve výchovném a socializačním procesu partnersky spolupracovat. Tato spolupráce by měla být podporována na všech důležitých stupních života dítěte.· Rodiny jsou hlavními protagonisty v programu rané péče. Základem pro vývoj dítěte je přirozené spojení mezi ním a rodiči.·    Rodiny je třeba povzbudit, aby zpětně poskytly svoje vlastní zkušenosti a pozorování profesionálním pracovníkům,a tak obohatily jejich vědomosti a kompetence.· Rodiče i profesionální pracovníci by měli u dětí s DS věnovat zvláštní pozornost rozvoji celkové komunikace, včetně řeči a jazyka.·  Rodiny by měly svým dětem nabídnout více možností získávat různé zkušenosti, dát možnost volby a vést je k odpovědnosti za ni. To je ideální cesta k dosažení co největší samostatnosti a sociální kompetence. 

·         Nejnovější pokroky v metodice vzdělávací strategie, zejména čtení, psaní a v matematice, umožňují zlepšit možnosti uplatnění jedinců s DS. Během vzdělávání je třeba co nejvíc rozšiřovat rozsah jejich pozornosti, podporovat motivaci a sebeúctu. Pracovní možnosti dospívajících a dospělých lidí s DS by měli být přizpůsobeny jejich individuálním schopnostem. Včasný a různorodý pracovní výcvik by se měl zaměřit na individuální zájmy, manipulační schopnosti a možnosti zodpovědného rozhodování člověka s DS.· Během celého období dospělosti by se měl uplatňovat nepřetržitý vzdělávací program, přizpůsobený individuálním požadavkům a všeobecnému vývoji.· Nezbytnou součástí správného fungování rodiny jsou společné i individuální volnočasové aktivity. Kromě potřebného oddechu vedou rodinu ke zlepšování mezilidských vztahů v rodině i komunitě.· Právě volnočasové aktivity jsou důležitou součástí integračního procesu a včlenění (inkluze) lidí s DS do běžného života.·    Rodiny je třeba povzbudit, aby se aktivně připojily k rodičovským skupinám a společně s nimi dosáhly pozitivních změn ve společnosti. Měly by si uvědomit, že individuální snaha bývá krátkodobá a vyžaduje velké osobní úsilí, zatímco skupinová akce může zajistit s menším nasazením větší změny ve prospěch dětí s Downovým syndromem.          MUDr. M. Šustrová  "Diagnóza: Downův syndrom" (2004)

                                                                

                                                                              

                                                                             

 

 

                                                                                      

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

Textové pole:   
Downův syndrom
Lékařská péče
Znaky DS
Výživa
A co Vaši blízcí ?
Zpomalený mentální vývoj
Co dál?
Co je Ovečka, o.p.s.?
 
 
  
    

 

 

V