Přijely za námi i MUDr. M.  Míková a Ž. Sadovská, DiS. Přednášku o kinesiotapingu jsme nejen slyšeli, ale některé děti byly i  terapii podrobeny. Včetně dospělých, kteří si stěžovali na některé problémy se zády, koleny atd...

 

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také letos přijela paní Mgr. L. Pacltová, která měla se všemi dětmi hodiny logopedie. Paní magistra je už mezi námi vždy  očekávána s velkou radostí, protože její lekce jsou pro naše děti velmi přínosné a my jsme velmi vděčni.                                                                           Dopoledne venku navíc probíhaly dílny pro zájemce, ale kdo chtěl, trávil čas po svém. 

 

 

      

 

                                                     

     

 

 

Letošní pobyt byl opět ve znamení  krásného počasí a snad i spokojenosti dětí i nás, dospělých. Jako obvykle, denně probíhal v dopoledních hodinách mimiklub pro malé děti i jejich sourozence, ovšem  pokud přišly i větší děti, zapadly také, protože naše děti si rády hrají asi všechny. Hned první den přišly děti z místní základní školy, aby společně s námi tvořily malé ovečky, každý pro sebe, ale také jednu obrovskou, kterou si pak děti odnesly do základní školy jako vzpomínku na společné dopoledne.
Děti z chlumecké ZŠ společně s  našimi  děmi
Individuální  práce s dětmi probíhala podle domluvy s rodiči, případně  podle času spánku jejich dětí.

Divadlo opět    "pod širákem"

Logopedie
Dvě pohádky - "Téměř divadelní společnost V. Pirošuka"

přednáška o kineziotapingu

Individuální práce

Denně tvoření

Výroba šperků

 

 

 
Mimiklub
Mlynář

Sedlák

Zedník
Myslivec

A na závěr před poslední dílnou a mimiklubem společné rozloučení.

Jak je vidět, místní terasa v restauraci byla vytěžována nejen rodiči a hosty  projíždějícími  okolo, ale také dětmi.         A to s chutí.

Táborák letos opět v poslední společný večer.

A jako každý rok - cesta po stanovištích s úkoly a odměnami: jako témata  letos byla POVOLÁNÍ

Pekařka                      Myslivec

Pohybovka pro větší děti

Večer si zájemci mohli vyrobit šperky.  tentokrát z kamenů z litého skla a řetízků.

Zní to neuvěřitelně, ale  někteří  denně ráno před snídaní  plavali v rybníku. Na obrázku jsou jen děti ve vodě přes den.