Setkání s Ovečkou

Co je to Downův syndrom? Jak se žije dětem s tímto postižením a jejich rodinám? Jaké jsou možnosti jejich vzdělávání? Jaká čeká děti s DS budoucnost? A co my „zdraví“ s tím vším? Na tyto a mnohé jiné otázky by vám po pondělním setkání s Ovečkou, obecně prospěšnou organizací, která sdružuje rodiny vychovávajícící děti s Downovým syndromem (www.ovecka.eu), určitě dokázalo odpovědět přinejmenším pět studentek ČAGu, které se rozhodly strávit jeden den z týdne aktivit  právě na tomto setkání. Zástupci Ovečky si pro své publikum připravili opravdu pestrý program: po působivé reprodukované písni God doesn´t make mistakes (autor – Steve Moser) doprovázené ilustračními fotografiemi dětí z Ovečky, která zazněla na úvod, následovalo baletní vystoupení začínajících umělkyň Zuzky (DS), Báry, Zuzky, Aničky a Terezky (DS) inspirované známými českými pohádkami. Poté Mgr. Šárka Jakobi studentkám vysvětlila podstatu Downova syndromu a popsala činnost Ovečky, jejímž hlavním posláním je jednak psychická i praktická podpora rodin, jimž se narodí děťátko s DS, jednak osvětová činnost, která je zaměřena na širokou veřejnost, bohužel stále ještě plnou předsudků vůči lidem s jakoukoli odlišností od „normálu“. Na teoretickou část navázaly opět děti se svým umem, tentokrát nám zahrály na klavír (Zuzka, Terezka), flétničky (Zuzka a Terezka) a dokonce se předvedla i miniskupina ve složení  Zuzka (klavír), Anička (klavír), Zuzka (flétna) a Bára (housle). V tuto chvíli se nenechaly zahanbit ani nejmladší účastnice setkání, které za klavírního doprovodu paní Jany Jarošové a za pomoci všech přítomných zazpívaly a zatančily písničku „Když máš radost“ (Anežka a Bára). Na závěr po krátké diskuzi ještě studentky shlédly dokument „Dejte jim šanci“, který představuje školní den žákyně s Downovým syndromem integrované do běžné základní školy.

Možná, že za pár dní už si studentky, které dnes „na Ovečku“ přišly, nebudou pamatovat, jak to vlastně je s těmi chromozomy a jaké všechny tělesné potíže lidé s Downovým syndromem mají. Asi ani nevyjmenují všechny aktivity, které Ovečka pořádá. Určitě jim však zůstane před očima obraz milých dětí, které se baví se svými zdravými kamarády, s obrovským zápalem s nimi tančí a hrají písničky. A v uších jim bude znít odpověď na otázku směřovanou právě na ty zdravé: „Jak to vlastně mezi vámi je ve škole a vůbec i mimo školu?“ (myšleno mezi vámi zdravými, co se kamarádíte s dívkou s Downovým syndromem) „No jak, normálně!“

Děkujeme Johance, Báře a Madlence , Zuzce, Terezce, Anežce a Vendulce, jejich kamarádkám Zuzce, Báře a Aničce, jejich sourozencům

a také maminkám   a dalším spřízněným duším za hezké dopoledne.                       Mgr. Irena Marušincová

 

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA