DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA

 

Návštěva  Jiřího Šedého na ČAGu

V pátek19. 11. navštívil Jiří Šedý v doprovodu své maminky, paní Vlasty Šedé, Česko-anglické gymnázium V historii školy to byla jejich již třetí návštěva. Podobně jako v uplynulých letech i tentokrát Jirka zavítal nejprve mezi nejmladší studenty školy, aby jim v rámci výtvarné výchovy předvedl svou originální „válečkovou“ techniku malování. Děti se velmi brzy naučily, jak na to, a samy se s velkou vervou pustily do vlastního malování. Na konci hodiny svá díla okomentovaly a pootevřely tak dveře do svého nitra, což Jirka náležitě ocenil.

Druhá zastávka Šedých byla u studentů prvního ročníku, kterým v rámci hodiny biologie povyprávěli o problematice Downova syndromu a integrace handicapovaných obecně do majoritní společnosti. Přednášku uvedl svým proslovem Jirka, poté se slova ujala paní Šedá, která má ve zmíněné oblasti nejen jako matka bohaté zkušenosti.

Z ohlasů studentů i profesorů školy lze usuzovat, že takovéto akce, kdy se studenti nejen něco nového dozví či naučí, ale hlavně mají možnost osobně se seznámit s tak trochu jiným člověkem, než jsou oni sami, mají smysl. Těší nás, že se na ČAGu již automaticky počítá s dalšími návštěvami Jirky a jeho maminky.