DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                     ÚVAHY, NÁZORY                          NÁVŠTĚVNÍ KNIHA            

                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

             10.ledna 2009 proběhlo v čajovně sboru Adventistů sedmého dne předání výtěžku z prodeje prací, které vznikly díky velké obětavosti členů tohoto sboru. Letos sbor uspořádal 2. ročník této akcei. Velký dík patří paní Marušincové a Nadrchalové, které i loni vše zorganizovaly a s celým týmem lidí dokázaly získat tímto způsobem finance pro činnost Ovečky. Toto sobotní odpoledne jsme převzali symbolický šek na 23 000.- Kč, za něž se všechny výrobky z předvánoční dílny prodaly. Je to neuvěřitelná částka.  Pokusili jsme se na oplátku představit naše děti s DS i s jejich kamarády bez postižení a připravili jsme si pro sbor dvě krátká  divadelní představení, poté paní Šimerová pověděla všem přítomným o všem, co Ovečka loni podnikala a kam dále směřuje. Po krátkém  klavírním vystoupení Zuzky Jarošové jsme ještě shlédli film, který byl vyroben na podzim a v němž se pokoušíme vystihnout hlavní myšlenku celé činnosti: děti s postižením jsou stejně důležité a měly by být stejně milovány jako děti bez postižení.Tím ale vše nekončí: poté  ještě proběhla dražba výrobků z dílen profesionálních výtvarnic, paní Brýdové, Mackové, Novákové, Markové a Hátleové. Dražba, jíž se ujala paní Macková, proběhla za všeobecného veselí. Vybralo se ještě neuvěřitelných 11 000.- Kč.  Asi nemůžeme dostatečně poděkovat. 

                                                                                               na obrázku:      Romana, Honzík, Anička, Zuzka, Zuzka, Josefinka, Lenka, Sára, Anežka

  Díky patří nejen členům  sboru Adventistů, ale i jejich pomocníkům, o nichž se dočtete níže:

V předvánočním čase studenti ČAG pomáhali obecně prospěšné společnosti Ovečka, která sdružuje rodiny dětí s Downovým syndromem.

            Z dopisu paní Ireny Papírníkové: 

"V letošním roce se už podruhé otevřely dveře Čajovny v budově Církve adventistů sedmého dne v Českých Budějovicích, aby zde zájemci po pět listopadových nedělí vyráběli drobné dárky pro sebe, ale i pro o.p.s. Ovečka, která sdružuje rodiny dětí s Downovým syndromem. Dárků jsme navyráběli celou spoustu – jmenovky k dárkům, vánoční přání, košíčky, krabičky a věnce z papírového „pediku“, vánoční hvězdy z pediku dřevěného, drátkované ozdoby, korálkové náhrdelníky, svíčky a řadu dalších drobností, kterými je možné potěšit přátele a známé. Všechny věci jsme připravili k prodeji na adventních trzích na radničním dvoře.

Velmi jsme uvítali, že se nám jako spolupracovníci – prodejci nabídli studenti z českobudějovického Česko-anglického gymnázia. Ve dvou směnách se střídali od úterý do čtvrtka a byli neskutečně úspěšní. Prodali skoro vše (někteří z nás měli obavy, že začnou rozprodávat i konstrukci stánku), dokázali zasvěceně kupujícím vysvětlit, co je to Ovečka, v jejíž prospěch budou odvedeny vydělané peníze a přitom (podle očitých svědků) nebyli nepříjemně neodbytní, ale milí a vstřícní. Snad i proto kupující nechávali v pokladničce na stánku drobné, které jim studenti vraceli, aby tak ještě více přispěli na dobrou věc. Je to neuvěřitelné, ale na drobnostech, které stály pár korun, studenti během tří dnů vydělali přes 8 600,- Kč

Chtěli bychom všem studentům, kteří se na prodeji podíleli, moc poděkovat. A nejen jim, ale i škole, která umožnila prodej dárků i ve svých prostorách (a tam se prodalo za víc než 3 000,- Kč). Vydělané peníze budou sloužit dobré věci – Ovečka z nich může nakoupit různé didaktické pomůcky pro postižené děti, popřípadě může přispět na tisk informačních brožur o Downově syndromu, kterými může pomoci rodičům, jimž se postižené dítě narodí. Děkujeme i vstřícnosti vedení školy, díky níž jsme mohli se studenty spolupracovat a dokonce si v nich zajistit spolupracovníky i pro příští rok. Chceme z předvánočních dílen vytvořit tradici, která v tomto uspěchaném světě ukáže, že lidé nemyslí jen na sebe, ale dovedou pomoci tam, kde je to třeba. A že právě toto pochopili studenti Česko-anglického gymnázia, to je víc než skvělé."
Aktualizováno ( Pátek, 09 Leden 2009 08:12 )